registrer kursdeltakeR

Er du tidligere registrert? *
Innmeldelse er forpliktende for ett semester av gangen. Betaling skal skje forskuddsvis. Refusjon for ubenyttede timer gis ikke. Påmelding er bindene til betaling for semesteret. Dersom man av spesielle årsaker må trekke seg fra kurset, og dette meldes fra om innen semesterstart vil vi imøtekomme dere med å fakturere halvt semester (gjelder ikke prøveperioder). Når semesteret er i gang, vil full kursavgift kreves. Skolen har intet ansvar for elevenes personlige effekter, penger eller verdisaker. Skolen har intet ansvar for skader som elevene måtte pådra seg, eller for uhell som måtte skje innen skolens område. Elevene har ikke anledning til å benytte danser instruert ved skolen uten skolens samtykke. *