Alminnelige betingelser for Kirkenær Ballettskole


Oppdatert for høstsemesteret 2019

Semester plan høst 2019

  • Oppstart f.o.m Fredag 23.August

  • Planlegges forestilling 06.12- 08.12 eller 30.11 - 01.12 (mer info kommer)

  • Høstferie uke 40, med undervisningsfri 30.09 - 06.10

  • Siste undervisningsdag Lørdag 14.desember. 2019

Påmelding: 
Påmelding skjer via vår elevportal: https://kir-booking-v2.appspot.com
Elever under 18 år skal ikke melde seg på selv eller opprette brukerprofil. Dette skal kun gjøres av foreldre/foresatte, som lager en personlig profil og deretter legger til sitt barn/eleven under sin profil i systemet og melder eleven på kurs. Profilen benyttes til hvert semester, og det skal kun opprettes kun Èn profil pr. familie. Foreldre/foresatte til elever under 18 år og elever over 18 år er selv ansvarlige for at kontaktinformasjon i elevportalen til enhver tid er korrekt. 

NB! Påmelding er bindende til betaling for påmeldt kurs, og det vil bli krevet full kursavgift. 

Direkte etter påmeldingen er foretatt vil du få en ordrebekreftelse på e-posten som er brukt til å registrere profilen. Her fremgår det hvilke kurs du/eleven er påmeldt, tidspunkt, dag, samlet pris, rabatt mv. Les informasjonen og dersom noe ikke stemmer, ta kontakt med skolen så snart som mulig.

Dersom du er usikker på valg av kurs; kontakt oss for anbefaling av kurs før du sender inn påmeldingen.

Nye elever – Prøveperiode for barn: 
Nye elever kan benytte Prøveperiode, så frem det er ledig plass. Dersom barnet er ny ved skolen, og du er usikker på hvilket kurs/nivå som er riktig, bes dere kontakte oss for en anbefaling før påmelding. Vi tilbyr et begrenset antall prøveperioder på utvalgte kurs så fremt det er ledig plass. Dersom det er ledige plasser for Prøveperiode vil dette komme opp som et valg etter valg av kurs i kurslisten.

Prøveperioden koster 500kr og inkluderer deltagelse 2 ganger, samt at vi reserverer plassen på kurset. Man får tilsvarende rabatt ved fortsettelse på kurset. Dette gir dere mulighet til å bli kjent med oss, pedagogen og dansen uten binding for fullt semester. 

Etter endt Prøveperiode, og innen påfølgende 3. kursgang, må det avklares om eleven ønsker å fortsette på kurset eller ikke. Dette skal meldes skriftlig på mail til skolen. Dersom vi ikke får beskjed innen fristen går plassen videre til en annen elev.  

Ellers gjelder samme betingelser som ved ordinær påmelding. 

Priser og Rabatter
Vi forbeholder oss retten til å endre priser og rabatter før hvert semester. Evt. endringer annonseres sammen med timeplanen for semesteret.

Betaling
Faktura fra Kirkenær Ballettskole Jokiba AS sendes ut på e-post til den som har meldt på eleven. For elever under 18 år skal dette være den forelderen/foresatte som har meldt på eleven. Kursene betales med KID-nummer. Vær også oppmerksom på å benytte skolens kontonummer som står på din faktura. Innbetalt kursavgift refunderes ikke.

Normalt sendes det ut faktura fortløpende, og med 14 dagers frist, både for prøveperiode og for ordinær påmelding til kurs. Dersom dere står på venteliste på et kurs vil faktura komme først når kursdeltagelse er endelig avklart. 

Ta kontakt med skolen ved behov for betalingsutsettelse/delbetaling. 

Forsinket innbetaling
Det er kundens ansvar å gi beskjed dersom du ikke mottar faktura for påmeldte kurs. 

Ved for sen betaling sender vi ut 1.betalingspåminnelse uten gebyr, med 14.dagers frist. 
Ved 2.betalingspåminnelse påløper purregebyr på 70kr. Dersom vi ikke mottar betaling etter 2.påminnelse vil regningen bli sendt til inkasso. 

Dersom vi ikke mottar betaling for eleven etter betalingsoppfordring vil vi i ytterste konsekvens dessverre måtte utestenge eleven fra å delta i undervisningen. 

Sykdom
Ved langvarig sykdom (over 4 uker) som gjør det umulig å delta på kurset vil det utstedes en tilgodelapp avregnet fra sykemeldingsdato, mot fremleggelse av sykemelding fra lege. Tilgodelappen kan benyttes påfølgende semester.

Tapte timer
Vår- og Høstsemester varer normalt i 15 uker. Tapte timer kan tas igjen på tilsvarende timer for samme alder, så fremt det er ledig plass på timene. Timer kan tas igjen på forhånd eller etterskudd, men det må skje innen samme semester. Vi refunderer ikke kursavgift for tapte timer. 

Gratis prøvetime
Elever som er påmeldt til ordinært kurs og som ønsker å prøve en annen dansestil i tillegg, tilbys en gratis prøvetime så fremt det er ledig plass på kurset. Dette gjelder også foreldre til barn ved ballettskolen som ønsker å prøve en time for voksne. Prøvetimen skal avtales på forhånd ved å kontakte kontoret. 

Endringer i timeplanen
Dersom det er for få påmeldinger til et kurs, kan kurset avlyses eller det kan forekomme justeringer i forhold til aldersinndeling eller liknende. I tilfeller der vi ikke kan tilby tilsvarende kurs, eller finne et erstattende kurs for eleven vil vi refundere kursavgiften. 

Avlysning av timer 
Ved tilfeller av sykdom hos instruktør hvor vi ikke får skaffet vikar vil kurs kunne avlyses. Slike tilfeller kompenseres ikke med redusert semesteravgift. Vi gjør vårt ytterste for å legge til rette for  erstatningstimer ved en senere anledning, men vi tar forbehold om at den avlyste kurstimen ikke tas igjen. Ved eventuell avlysning vil det sendes ut e-post eller SMS til e-postadresse / telefonnummer som er registrert i elevportalen.

Ansvarsfraskrivelse
Eleven trener på eget ansvar. Kirkenær Ballettskole har intet ansvar for skader som elevene måtte pådra seg, eller for uhell som måtte skje innen skolens område. Eleven oppbevarer klær, verdisaker mv. på eget ansvar. Verdisaker kan medbringes inn i studio, men det anbefales så langt som mulig å ikke medbringe verdisaker til ballettskolen. 

Bilder og video av elevene
Kirkenær Ballettskole forbeholder seg retten til å bruke bilder og videopptak fra undervisning og forestillinger arrangert av oss. Disse kan for eksempel brukes til egen reklame, annonser på Sosiale Medier og på vår hjemmeside. 

Om du ikke tillater at vi tar bilder av ditt barn, eller deg selv, til bruk i forbindelse med Kirkenær Ballettskole sin profilering e.l. må du fjerne avhuking for foto og video ved påmelding.

Koreografi og opphavsrettigheter
Eleven har ikke anledning til å benytte danser/koreografi innstudert ved Kirkenær Ballettskole uten samtykke. 

Informasjon
Alle elever / foresatte vil automatisk få tilsendt informasjon, nyheter og tilbud fra Kirkenær Ballettskole på e-post eller SMS. 

Force major
Er Kirkenær Ballettskole forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over denne, så som brann, krig, naturkatastrofer, eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, er Kirkenær Ballettskole fritatt for alt ansvar.

*********
11.06.2019