Vi starter med nivåinndeling fra ca 9 års alder. Nivåinndeling er intern og går fra 1 - 6. Det er pedagogen som avgjør hvilket nivå elevene skal gå på, og baserer dette på teknikk, dansekvalitet, modenhet, tidligere trening og totalt antall dansetimer pr. uke.

Nye elever ved ballettskolen vil få mulighet til å teste et nivå og få anbefaling for hvilke partier som er aktuell.
Våren 2019 vil de fleste timene være slått sammen over flere nivåer.

Nivå 1
Fra ca. 9 år passer for alle fra 9 år og opp, uavhengig av tidligere erfaring. 

Nivå 1 - 2
For best utbytte bør eleven danse to eller flere ganger pr uke. Det er åpent for nybegynnere fra ca. 10 år og elever som har danset flere semester på lavere alderspartier.

Nivå 2 - 4
For å delta på disse timene må du har danset i flere semester og ha etablert en grunnleggende base i klassisk ballett. Det anbefales at du trener minimum 2 ganger pr uke.

Nivå 3 - 6
På denne timen samles flere nivåer av tidligere erfaring og det forventes en sterk motivasjon til arbeidet med grunnleggende teknikk og ønske om opparbeidelse av sterk base i klassisk ballett. Du bør trene klassisk ballett minimum 3. ganger pr uke. Deltagelse etter invitasjon.

Nivå 4 - 6
På denne timen forventes det at du har en sterk base i klassisk ballett. Du bør trene minimum 3 ganger pr uke. og har opparbeidet sterk stilforståelse og evne til å arbeide selvstendig med korreksjoner. Deltagelse etter invitasjon.

Nivå 5 - 6 / 6
Avansert nivå – fra ca. 14 år etter invitasjon. Forventes at danser 3 ganger pr. uke eller har opparbeidet høyt nivå i klassisk ballett. Tåspiss er en del av undervisningen.