Kjære dansere og foreldre ved Kirkenær Ballettskole!

Det har nylig kommet opp noen saker i Akersposten ang. mulig omregulering av tomten Sørbyhaugen 33. Vi ønsker derfor å informere dere om vårt ståsted i saken.  

Som tidligere kjent ble huset og tomten i Sørbyhaugen 33, solgt til Inter Eiendom våren 2016. Bakgrunnen for salget var at tidligere eier, Siri Frømyr, sto i en svært presset situasjon der helsemessige årsaker gjorde at eierskap av huset ikke lenger var mulig. Kirkenær ballettskole eies fortsatt av Siri, og drives i dag i samarbeid med hennes ansatte. Vi har et godt leieforhold med Inter eiendom og trygg leiekontrakt ut 2017, med forespeilet gode muligheter for forlengelse av denne.   

 Som noen av dere kanskje har lest i Akersposten 25.11.16 har utbygger nå lagt frem sine planer regulering av tomten og videre utbyggelse av leiligheter. Dette er nå opp til høring i kommunen. 

Byantikvaren satte huset på Gul liste i vår, og fraråder sterkt foreliggende forslag til reguleringsplan i sitt brev av 23.11.2016. Bydelsutvalget Bydel Ullern vedtok 1.desember enstemmig støtte til Byantikvarens brev i saken. De legger også til at huset med ballettsalen er et unikt og svært viktig tilbud i bydelen, og at det er mangel på egnede lokaler for dans og idrett generelt i bydelen. Vi er selvfølgelig svært glade for at Byantikvaren og bydelsutvalget i Bydel Ullern anerkjenner husets og skolens verdi i dag, og historisk sett for generasjoner med hobbydansere og profesjonelle dansekunstere.  

 Vi synes naturlig nok at situasjonen vi står i nå er utfordrende, og må i tiden fremover forholde oss til usikkerheten rundt hvordan fremtiden for huset og tomten vil bli. Vi ønsker selvfølgelig å få lov til å fortsette å være her i den fantastiske atmosfæren som er skapt her gjennom 54 år med dansehistorie. Dersom det skulle bli slik en dag, at vi ikke lenger kan være her i huset vil vi arbeide hardt for at Kirkenær Ballettskole skal kunne fortsette i nærmiljøet. 

Vi er svært takknemlige for alt privat og politisk engasjement i saken, og håper at kommunen og utleier ser den store verdien Sørbyhaugen 33 og Kirkenær Ballettskole sammen har og har hatt, for bydelen, for Oslo, og for Norges dansemiljø opp gjennom generasjoner.

 Vi som jobber på ballettskolen vil i tiden fremover fokusere på å fortsette å være en trygg og gledesfylt skole for alle som er tilknyttet oss, vise frem vårt arbeid, og gi dere inspirert og kvalitetsfylt danseundervisning! 

 Hjertelig hilsen

Ledelse og pedagoger

Kirkenær Ballettskole

www.kirkenærballettskole.no

22 14 09 28 / 46 53 15 42

---


Linker til siste saker i Akersposten:

http://akersposten.no/nyheter/trusselen-om-a-rive-ballettskolen-har-fatt-nye-og-gamle-venner-pa-taspissene/19.669

http://akersposten.no/nyheter/politikere-vil-sla-ring-rundt-kirkenarhuset/19.645

http://akersposten.no/nyheter/vil-rive-kirkenar-ballettskole/19.638


Følg oss på facebook: https://www.facebook.com/Kirkenær-Ballettskole-113387112068402/