Torsdag 13.Juni kl.18:30 - 19:30
Sted: Ullern VGS (parkering i kjelleren)

Som mange av dere er kjent med leier ballettskolen lokalet i Sørbyhaugen 33 etter at dette ble solgt av tidligere eier i 2016. De som eier huset i dag ønsker ikke å drive utleievirksomhet, men å utvikle eiendommen til leilighetsbygg. Det har derfor vært stort engasjement for ballettskolen i tiden etter salget.

Huset står i dag på Gul liste og det er lagt ned forbud mot tiltak på tomten i påvente av vurdering av om tomten/huset skal omreguleres til kulturformål. I dag er det ønskelig både for utleier og for Ballettskolen at vi kjøper huset/tomten. For å få til dette er skolen avhengig av samarbeid med flere aktører, og offentlige tilskudd. Målet med folkemøtet er å synliggjøre dette behovet for byrådet. 

Folkemøtet er initiert av politikere i bydelen som engasjerer seg for å bevare det tilbudet som Kirkenær Ballettskole står for i bydelen, og i Oslo generelt. I tillegg til å være et viktig tilbud i bydel Ullern og omegn har skolen og huset stor nasjonal dansehistorisk verdi.

“Det blå huset på haugen” har vært og er også i dag som “et andre hjem” for utallige barn og ungdom. Det rommer dans, vennskap, lekselesing, lek, utdanning og trening. Det er her vi hører hjemme, og ønsker å leve videre.

Nå trenger vi hjelp fra alle dere som bruker huset og som har glede av skolen, til å synliggjøre saken for byens politikere, og andre som kan ønske å redde skolens lokaler.

Signer oppropet vårt:
https://www.opprop.net/bevaring_av_kirkenar_ballettskole_og_det_bla_huset_i_sorbyhaugen_33?u=3186357

Bli gjerne medlem av facebook gruppen: Kirkenær Ballettskoles venner
https://www.facebook.com/Kirkenær-Ballettskoles-Venner-1836647016551312/

Arrangement på facebook: 
https://www.facebook.com/events/360768131460907/

Ta kontakt med oss om du ønsker å bidra på andre måter!
Håper å se dere alle 13.Juni!

Hjertelig hilsen
Irja, Marion Celine og Else Margrete