Torsdag var det en fin artikkel i Akersposten som la vekt på viktigheten av å finne en god løsning for bevaring av huset i Sørbyhaugen 33, som vi alle er så glade i. Det er ingen tvil om at vi ønsker å bli i huset, og fortsette skolens drift her i årene fremover. 

Den praktiske situasjonen for ballettskolen er fortsatt slik at leiekontrakten vår går ut ved årsskiftet, og at vi ikke enda vet hva høsten vil bringe av muligheter. Vi håper at det vil falle på plass gode løsninger, og skal strekke oss til det ytterste for å imøtekomme disse. 

fra artikkelen:
– Ser man på byggets historie og den betydning den har, er det riktig å omregulere til kulturformål, sier Ola Elvestuen. Han legger vekt på skolens 55-årige historie, og dens betydning for norsk danseundervisning, og skolens betydning i nærmiljøet. 

At bydelen og engasjerte politikere ser arbeidet vårt, og anerkjenner skolens verdi betyr utrolig mye for oss som jobber her, og har gjort at vi tør å håpe, og satse på ballettskolen i en usikker situasjon. Skolen er verdt utrolig mye for oss som arbeider her, og for så mange mennesker som er tilknyttet skolen. Det har vi fått merke ekstra godt i denne tiden. 

Vi håper mange vil lese og dele artikkelen:
http://akersposten.no/nyheter/ballettskolen-haper-og-tror-pa-et-liv-etter-nyttar/19.1382