Hovedfokuset for ballettskolen er at dans er for alle, og det er viktig for oss at alle skal få oppleve gleden av å danse og uttrykke seg gjennom bevegelse. I våre timer for barn skiller vi ikke på de som vil satse ekstra og de som går en gang i uken, men denne forskjellen kommer til utrykk gjennom hvor mange ganger i uken man trener, deltagelse i kompaniet vårt, samt at økt treningsmengde vil gjøre at man gir grunnlag for en raskere utvikling, og dermed raskere kan gå på mer avanserte timer.

Vi anbefaler de av våre elever som ønsker å skape en karriere innen dans å holde jevn kontakt med pedagogene sine, slik at vi kan legge til rette og være gode støttespillere på veien dit. 

Hvilken type dansere utdanner vi?Kirkenær Ballettskole har vært med på å utdanne allsidige dansekunstnere gjennom over 60 år, og vi er opptatt av at de som vil ha, eller drømmer om en karriere innen dans skal få det beste grunnlaget for å gå videre til høyere utdanning innen dansekunst. 

Vi utdanner i dag allsidige unge dansere, med fokus på en sterk base i klassisk ballett, og evne til å kunne skifte fokus og tilegne seg andre bevegelseskvaliteter gjennom Jazz og Moderne dans.

Vi opplever at det er sunt for unge dansere å ha erfaring fra ulike stiler, og at fokusene i de ulike stilene styrker danseren helhetlig.

Elevene våre opparbeider sterk disiplin, utholdenhet og blir oppfordret til å være individuelle i dansen.  Vi jobber for at våre dansere skal være og føle seg modige, sterke og stolte over det de mestrer.

Gjennom forestillingsarbeidet lærer de å utrykke seg, de lærer å stå på scenen og utvikler med tid et profesjonelt forhold til arbeidet som kreves av en danser i forbindelse med forestillinger.

Dans er kunst og det er viktig for oss at de unge danserne våre får erfare dette gjennom opplæringen hos oss. 

 

Hvor mye trening?
Vi har sterkt fokus på hvordan danseren kan ta vare på egen kropp i møtet med de fysiske utfordringene en står ovenfor innen de ulike sjangrene. Dette er bakt inn i undervisningen vår, i tillegg til muligheter for ekstra kurs i styrke og bevegelighet, Tåspiss forberedelser og ulike workshops gjennom året.

Som hovedregel anbefaler vi: 
• For 6-7 åringer: 1-2g pr uke.
• For 8-9 åringer: 2 - 4 klasser. pr uke
• Fra 10 år: 4 klasser pr. uke eller mer
• I tillegg anbefaler vi deltagelse på Tilleggskurs satsing: Styrke og bevegelighet og/eller Tåspiss forberedelser fra 8 års alder.  

Mange av våre mest ivrige danser også i kompaniene våre; Jorunn Kirkenær Barneballett samt Ungdomskompaniet; Jo-Ki. Barneballetten har faste treninger lørdager fra kl.15:30 - 18:30. Jo-Ki er mer prosjekt basert. 

Ta gjerne kontakt med dine spørsmål ang satsing, treningsmengde m.m