Irja Tuchel Da Graca, Marion Celine Rudsli og Else Margrete Sveinsson har jobbet sammen ved ballettskolen siden 2010, og høsten 2017 fikk de mulighet til å overta skolen, og drive denne videre fra 2018. De brenner for Kirkenær tradisjonen og gjør sitt ytterste for å ivareta skolens lange og gode tradisjoner


LedelseKirkenærBallettskole.jpg

Irja, Marion Celine og Else Margrete har drevet skolen siden Januar 2018, og er nå i sitt andre år som stolte eiere og drivere av Kirkenær Ballettskole.
Etter 7 års arbeid som kollegaer under tidligere eier Siri Frømyr fikk de muligheten til å kjøpe skolen og drive denne videre. De har stor respekt for det verdifulle arbeidet som skolens tidligere drivere har lagt ned, og har et ønske om å videreføre dette arbeidet, og utvikle skolen i årene fremover. Skolen drives gjennom deres AS; Jokiba as.

De “fant hverandre” gjennom et nært kreativt samarbeid om skolens elevforestillinger under Siri, og fikk stor kunstnerisk frihet. De satte opp “Alice” 2014 og “Aldriland” i 2017 med stor suksess. Gjennom arbeidet under Siri fikk de stor tillit og et nært eierskap til skolen. Dette har vært grunnleggende for ønsket om å drive skolen videre.

2019 blir et svært viktig år for ballettskolen der vår høyeste prioritet er å sikre at dansen kan fortsette i de unike og hjemmekoselige lokalene i Sørbyhaugen 33 - ballettskolens hjem siden 1962 - og forhåpentligvis i årene fremover. Ta kontakt dersom du ønsker å bidra!

Klikk her for å lese mer om Jorunn Kirkenær om skolens pedagoger, og om lokalene.